חיובי בזק שוטפים עבור חודש
פרטי העברה
שורה חדשה הדפסת ריכוז
מספר שם הלקוח פרוייקט טלפון סכום לפני מע״מ שולם בפוטנציאל חויבה עמלה פעולות