הוראות תשלום

הוראת תשלום חדשה
תאריך מס׳ העברה מס׳ שורות בהעברה סה״כ העברה פעולות
31.05.2022 17876 12 59,621.68 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.02.2022 17863 4 20,071.10 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.01.2022 17858 8 27,896.14 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.12.2021 17836 5 14,088.70 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
29.12.2021 17849 12 30,795.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.09.2021 17823 7 18,513.68 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.08.2021 17815 10 74,541.08 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.06.2021 17804 7 14,349.54 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
07.06.2021 17796 10 66,903.98 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.04.2021 17785 10 41,146.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
07.04.2021 17774 1 9,208.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.02.2021 17772 11 52,745.74 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.01.2021 17760 9 49,832.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.11.2020 17750 12 81,240.99 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.10.2020 17733 10 94,216.78 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.09.2020 17722 3 7,799.62 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
29.09.2020 17737 3 15,814.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.08.2020 17718 9 31,145.51 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.07.2020 17708 7 28,142.35 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.06.2020 17700 10 64,285.70 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.04.2020 17687 9 91,819.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.03.2020 17677 9 104,700.72 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.02.2020 17667 5 26,804.10 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.12.2019 17661 14 58,719.84 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
29.11.2019 17646 6 42,607.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.11.2019 17639 2 500.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.10.2019 17634 17 82,619.66 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.10.2019 17636 1 9,871.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.08.2019 17616 15 167,620.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.07.2019 17595 9 46,712.74 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.06.2019 17585 6 147,634.47 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.06.2019 17600 4 26,013.95 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.05.2019 17570 12 37,130.98 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.04.2019 17542 14 97,704.52 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
27.03.2019 17544 1 100.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.02.2019 17453 9 58,502.60 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.01.2019 טרם הופק קובץ בנק 3 25,825.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.12.2018 17443 13 120,147.60 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.11.2018 17429 14 121,228.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
15.10.2018 17410 12 64,591.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
09.10.2018 17414 1 9,266.40 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.09.2018 17384 3 85,941.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.08.2018 17397 12 101,258.80 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.07.2018 17349 1 14,190.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.07.2018 17370 9 36,035.66 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
29.07.2018 17372 1 25,693.20 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
29.06.2018 17325 7 37,653.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.06.2018 17360 10 65,090.20 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
31.05.2018 17296 6 50,857.50 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.05.2018 17347 4 3,610.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
03.04.2018 17304 1 17,550.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
30.03.2018 17302 5 3,716.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
28.03.2018 17317 1 407.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
27.03.2018 17315 2 650.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום
01.01.2018 17878 1 35,100.00 ש״ח עריכה הדפסת הוראת התשלום