דוח תשלומים לספק

שם הספק: אי אן מדיה מפתח חשבון 30189 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
27.03.2018 50.00 ש״ח
27.03.2018 600.00 ש״ח
30.12.2018 795.60 ש״ח תשלום חן 855
27.03.2019 100.00 ש״ח
31.10.2019 628.16 ש״ח תשלום חשבונית 905
28.11.2019 200.00 ש״ח
31.03.2020 39,780.00 ש״ח תשלום חשבונית 910