דוח תשלומים לספק

שם הספק: קשור לקפה תבור מפתח חשבון 0 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות