דוח תשלומים לספק

שם הספק: רשות שדות התעופה מפתח חשבון 30394 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות