דוח תשלומים לספק

שם הספק: שייניטק מפתח חשבון 30397 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.06.2018 14,461.20 ש״ח
29.07.2018 25,693.20 ש״ח
31.08.2018 17,058.60 ש״ח תשלום חן 388
09.10.2018 9,266.40 ש״ח
28.02.2019 3,369.60 ש״ח תשלום חשבונית 408
31.05.2019 5,054.40 ש״ח תשלום חשבונית 417
30.12.2019 1,053.00 ש״ח
28.02.2020 1,813.50 ש״ח תשלום חשבונית מס. 437