דוח תשלומים לספק

שם הספק: שקלא וטריא בעמ מפתח חשבון 30371 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות