דוח תשלומים לספק

שם הספק: מאל - טק פתרונות טכנולוגיים בע מפתח חשבון 30254 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.03.2018 407.00 ש״ח

    

31.07.2019 4,434.00 ש״ח תשלום חשבונית 4877
30.08.2019 443.00 ש״ח