דוח תשלומים לספק

שם הספק: איי דיגיטל סטור בע מפתח חשבון 30054 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.05.2018 466.00 ש״ח
15.10.2018 714.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 7978+2345+2543+3152+5079+5877+זיכוי 160 

בניכוי 396 ש"ח בגין 2 חשבוניות ששולמו פעמיים

30.11.2018 28,249.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6370+6660
31.05.2019 2,346.00 ש״ח תשלום חשבונית 2616
31.10.2019 762.00 ש״ח תשלום חשבונית 5484
30.12.2019 8,895.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 9671+9653
28.02.2020 11,053.00 ש״ח תשלום חשבוניות 1051+974