דוח תשלומים לספק

שם הספק: צלילי גיתית בע מפתח חשבון 30230 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.05.2018 2,048.00 ש״ח
30.11.2018 234.00 ש״ח תשלום חשבונית 32075
31.05.2019 23.00 ש״ח תשלום חשבונית 32320