דוח תשלומים לספק

שם הספק: ג. ברס שיווק בע מפתח חשבון 30031 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.06.2018 2,135.00 ש״ח ג. ברס -תש. חן 1562+5495+6766 בניכוי חן זיכוי: 1407+1408+1409+1410
30.09.2018 39,624.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 9808+9608+234+10399
15.10.2018 24,256.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 9652+11813+12992+זיכוי 11805
30.11.2018 15,677.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 15136+14661+14600+13560
28.02.2019 8,600.00 ש״ח תשלום חשבונית 484
30.04.2019 1,287.00 ש״ח תשלום חשבונית 3713
31.05.2019 842.00 ש״ח תשלום חן 4382
31.07.2019 7,956.00 ש״ח תשלום חשבונית 7327
30.08.2019 38,728.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 10700+9850+9929+10706
31.10.2019 293.00 ש״ח תשלום חשבונית 11872
30.12.2019 2,574.00 ש״ח תשלום חן 16693