דוח תשלומים לספק

שם הספק: טלקול פתרונות תקשורת בע מפתח חשבון 30184 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.07.2018 508.95 ש״ח
30.04.2020 2,399.00 ש״ח
30.10.2020 30,373.20 ש״ח תשלום חשבוניות:501+496+495+477
30.11.2020 1,053.00 ש״ח
30.04.2021 448.00 ש״ח
07.06.2021 1,848.60 ש״ח תשלום חשבוניות: 158+189