דוח תשלומים לספק

שם הספק: אי טי הפצה בע"מ מפתח חשבון 30281 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.07.2018 16,532.71 ש״ח