דוח תשלומים לספק

שם הספק: אקון טק בע מפתח חשבון 30269 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.01.2021 400.00 ש״ח