דוח תשלומים לספק

שם הספק: ספק לדוגמה מפתח חשבון 30405 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות