דוח תשלומים לספק

שם הספק: המט מהנדסים בע מפתח חשבון 30405 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.11.2018 12,330.00 ש״ח תשלום חשבוניות 3258+3188
28.06.2019 6,251.46 ש״ח תשלום חשבוניות: 006+0075
31.10.2019 6,912.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 270+305
28.02.2020 219.00 ש״ח תשלום חשבונית מס. 6
30.06.2021 194.00 ש״ח
30.12.2021 1,862.00 ש״ח