דוח תשלומים לספק

שם הספק: אינוור בע"מ מפתח חשבון הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות