דוח תשלומים לספק

שם הספק: רבס טלקום בע"מ מפתח חשבון 30413 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.02.2019 5,789.00 ש״ח תשלום חשבוניות 492+385
30.04.2019 4,603.00 ש״ח תשלום חשבונית 1725
29.12.2021 2,077.00 ש״ח