דוח תשלומים לספק

שם הספק: דגן מולטימדיהבע"מ מפתח חשבון 30379 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.04.2019 6,864.00 ש״ח תשלום חשבוניות 33224+33277 פחות זיכוי 1588
31.05.2019 261.00 ש״ח תשלום חשבונית 34457
31.07.2019 1,403.00 ש״ח תשלום חשבונית 34920
30.08.2019 7,532.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 36153+35848+35598+35824+35496
31.10.2019 407.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 37064+36861
31.03.2020 29,991.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 312+023+203+325
30.04.2020 704.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 42508+42541+40951
30.06.2020 4,899.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 43898+43742
31.07.2020 4,752.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 44459+44288+44194+44875+11889
31.08.2020 1,503.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 45696+45965+45348+45345+45315
30.10.2020 3,476.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7430+7395+6868+6575
30.11.2020 4,395.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 48841+48563+48318+48346+48273+48033
31.01.2021 2,844.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 49208+49518+49993+50105+50360

פחות זיכויים 2436+50361

28.02.2021 5,822.00 ש״ח תש. חשבוניות: 52010+51610+51465+51328+51278+51054+50920+52141
30.04.2021 1,430.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 53842+53247
07.06.2021 5,884.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 54622+54301+54047
31.08.2021 9,488.00 ש״ח
30.09.2021 663.00 ש״ח
30.12.2021 2,305.00 ש״ח
29.12.2021 4,825.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 62297+62166+62165+62032+61620
31.01.2022 2,052.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 63105+63483
28.02.2022 2,036.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 63993+64059+64418+64446
31.05.2022 7,624.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6481165267+66754