דוח תשלומים לספק

שם הספק: קומפיוטרגרד טכנולוגיות בע מפתח חשבון 30410 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2019 6,372.58 ש״ח תשלום עפ"י כרטסת
28.06.2019 1,884.31 ש״ח תשלום חשבוניות: 2209+462
31.10.2019 1,212.50 ש״ח תשלום חשבוניות: 2789+3321
30.12.2021 1,904.70 ש״ח תשלום חשבוניות: 2866+2878
28.02.2022 5,783.10 ש״ח תשלום חשבונית151 פחות זיכוי 45