דוח תשלומים לספק

שם הספק: חברת גוטמן ברזילי בע מפתח חשבון 30377 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2019 775.00 ש״ח תשלום חשבונית 453668
30.09.2020 4,122.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 4196+3951+3335+2947
30.04.2021 7,103.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 510868+510869
31.08.2021 3,035.00 ש״ח
31.01.2022 945.00 ש״ח
31.05.2022 3,579.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 522022+520976