דוח תשלומים לספק

שם הספק: אחזקות א. מוגרבי בע"מ מפתח חשבון 30418 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות