דוח תשלומים לספק

שם הספק: ה'צ וי הי פתרונות אבטחה בע מפתח חשבון 30417 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.10.2019 9,871.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6659+6294+6040+5992+5299 בניכוי זיכוי 1599
31.07.2020 3,136.00 ש״ח
31.08.2020 1,728.00 ש״ח

תשלום חשבוניות:5811+5092+5091+5618+4993+4995+4957+5814

פחות חן זיכוי: 831+938

30.10.2020 10,135.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6720+6205+6175
30.11.2020 27,119.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7870+8120 פחות זיכוי 1208
07.04.2021 9,208.00 ש״ח תשלום חשבוניות:1165+1154
07.06.2021 918.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 2435+2500
31.08.2021 491.00 ש״ח
30.09.2021 6,386.00 ש״ח
28.02.2022 1,205.00 ש״ח
31.05.2022 4,831.00 ש״ח תשלום חשבונית 1845