דוח תשלומים לספק

שם הספק: אורן ציוד חימום בע"מ מפתח חשבון 30278 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.06.2020 2,500.00 ש״ח
30.11.2020 1,357.00 ש״ח
30.04.2021 420.00 ש״ח
31.08.2021 687.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 3860+3859
29.12.2021 350.00 ש״ח