דוח תשלומים לספק

שם הספק: אייקון גרופ בע מפתח חשבון 30140 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.04.2020 3,465.00 ש״ח
31.07.2020 3,271.00 ש״ח