דוח תשלומים לספק

שם הספק: אינוור בע״מ מפתח חשבון 30376 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
01.01.2018 35,100.00 ש״ח

גמ"ח חן 7


30.12.2018 35,100.00 ש״ח גמח חן 7