דוח תשלומים לספק

שם הספק: סולראדג' טכנולוגיות בע מפתח חשבון 30700 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2018 4,153.50 ש״ח תשלום חשבוניות 529+612
28.06.2018 5,823.00 ש״ח
30.07.2018 2,358.00 ש״ח
30.11.2018 3,633.00 ש״ח תשלום חשבונית 652
30.12.2018 20,125.00 ש״ח תשלום חשבוניות 1209+1266
28.02.2019 3,468.00 ש״ח תשלום חשבונית 1763
30.04.2019 6,936.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 381+383
30.06.2019 83,826.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 709+994+993+1023+1203+1207
31.07.2019 6,798.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 1500+1321
31.10.2019 19,796.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 2136+2137+2277
29.11.2019 5,055.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 2554+2525
30.12.2019 14,904.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 2757+2787
30.09.2020 1,369.00 ש״ח תשלום חשבונית 1175
28.02.2021 790.00 ש״ח
29.12.2021 8,541.00 ש״ח