דוח תשלומים לספק

שם הספק: בנדא מגנטיק בע מפתח חשבון 30037 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2018 4,372.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7703+6150+12979+11338
29.06.2018 3,108.00 ש״ח תשלום חשבוניות 16958+16004+14888+13724
28.06.2018 1,783.00 ש״ח
30.07.2018 343.00 ש״ח
31.08.2018 611.20 ש״ח תשלום חשבוניות: 5938+9322+6341+זכוי 7016
15.10.2018 1,073.00 ש״ח
30.12.2018 1,307.00 ש״ח תשלום חן: 54741+64354+66010 בניכוי חן זיכוי: 11701+10072+12304+12305
28.02.2019 2,255.00 ש״ח תשלום חשבוניות1061+2036+4806 פחות זיכוי 55
30.04.2019 2,386.00 ש״ח תשלום חשבוניות:7351+8534+10641
30.06.2019 13,490.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 18396+24818+26830+23794+23959 

בניכוי זיכוי מספר 5151

30.08.2019 562.00 ש״ח
31.10.2019 1,697.00 ש״ח תשלום חשבונית 52402
30.12.2019 316.00 ש״ח תשלום חן 16693
30.04.2020 1,296.00 ש״ח
30.06.2020 1,437.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 28090+28247
31.07.2020 2,100.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 38174+31658


31.08.2020 578.00 ש״ח תשלום חשבונית 38774
30.10.2020 2,756.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 531+5971+5968
31.01.2021 1,879.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6565+6962
29.12.2021 2,320.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 716+9414
31.05.2022 2,485.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 11420+14130+23629