דוח תשלומים לספק

שם הספק: אלדור טכנולוגיות תקשורת בע״מ מפתח חשבון 30041 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.03.2018 584.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 1335+1181+627
29.06.2018 1,006.00 ש״ח תשלום חשבוניות 9975+9839+20295
30.05.2018 570.00 ש״ח
31.08.2018 1,719.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 3829+2980
15.10.2018 29.00 ש״ח
30.12.2018 1,966.00 ש״ח תשלום חשבוניות 6430+6698
30.08.2019 290.00 ש״ח
29.11.2019 421.00 ש״ח
30.12.2019 1,324.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 5945+5724+5725
31.08.2020 2,048.00 ש״ח
30.10.2020 527.00 ש״ח תשלום חשבונית 4247
30.11.2020 3,510.00 ש״ח
31.01.2021 10,630.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 6448+6063+5955+6540
28.02.2021 3,479.00 ש״ח
07.06.2021 2,802.00 ש״ח
30.06.2021 1,991.00 ש״ח
31.08.2021 1,419.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 3011+3018
30.09.2021 5,305.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 4411+4335+4330+4207
29.12.2021 2,328.00 ש״ח
31.01.2022 6,990.00 ש״ח תשלום חשבוניות:6579+6467+6428+6451+6433
31.05.2022 5,232.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 1390+2031