דוח תשלומים לספק

שם הספק: ניופאן בע״מ מפתח חשבון 30046 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2018 2,646.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7758+8697
29.06.2018 3,159.00 ש״ח
30.06.2019 9,139.47 ש״ח

תשלום חשבוניות: 9176+9766+9592+5928+9652+3909+5563+5860+3466+7074+21810+6848

בניכוי זיכויים: 3391+10202

31.10.2019 7,020.00 ש״ח תשלום חשבונית 5197059
30.12.2019 1,439.00 ש״ח תשלום חשבונית 1536
31.03.2020 1,050.00 ש״ח תשלום חשבונית 66304
30.06.2020 3,090.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 99694+98086+91551
30.11.2020 631.00 ש״ח
31.01.2021 3,656.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7584+5717+9152
28.02.2021 1,250.00 ש״ח
30.06.2021 1,250.00 ש״ח
29.12.2021 2,282.00 ש״ח
31.05.2022 1,200.00 ש״ח תשלום חשבונית 28631