דוח תשלומים לספק

שם הספק: קומפיוטר סי דאטה בע מפתח חשבון 30076 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2018 35,923.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 8930+4249+4199+4833+4786+10333+8413+8374
29.06.2018 20,758.00 ש״ח תשלום חשבוניות 9975+9839+20295
28.06.2018 12,686.00 ש״ח
30.07.2018 4,141.00 ש״ח
31.08.2018 26,434.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 44841+44197+21814+48647+48474
15.10.2018 6,297.00 ש״ח חשבוניות: 52661+52602+51526
30.11.2018 16,262.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 48252+60909+60335+זיכוי 7482
30.12.2018 9,907.00 ש״ח

תשלום חשבוניות 433404+432505


28.02.2019 15,501.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 79829+400192+2464
30.04.2019 47,307.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 17513+8823+5801+6901+3888+3442
31.05.2019 928.00 ש״ח תשלום חשבונית 24122
31.07.2019 5,150.00 ש״ח תש חן 35182+34689
30.08.2019 31,501.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 22073+22062+20935+20862+19615+19099+38891+18464
31.10.2019 5,349.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 29450+51934
29.11.2019 9,248.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 65406+29450+51933
30.12.2019 6,533.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 73913+73450+68453+37072+35498

בניכוי 4162 ש"ח בגין חשבונית מספר 29450 ששולמה פעמיים

30.04.2020 11,653.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 11209+17800+20284+21651+14457
30.06.2020 24,526.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 20126+19626+19619+18349+18685+18547+18654+18191+1136+15229+23411
31.07.2020 11,873.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 21805+21833+23125
31.08.2020 5,392.00 ש״ח תשלום חשבונית 28399
30.10.2020 25,859.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 5592+7429+3758+6561
30.11.2020 4,749.00 ש״ח
31.01.2021 16,382.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 56348+79151+54459+51351+46776+2571
28.02.2021 13,285.00 ש״ח תש. חשבוניות: 4796+4218+2687+1106+785+8524+8529+
30.04.2021 4,159.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 16826+14972
07.06.2021 40,562.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 26345+26922+29121+25931+28256+30612+30749

פחות חן זיכוי 3807

31.08.2021 14,414.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 9739+49297+1223+38359+2239
30.09.2021 340.00 ש״ח
30.12.2021 5,724.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 63758+64357+60748
29.12.2021 2,764.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 76410+70728+65620+68658

פחות זיכוי 2904

31.01.2022 5,828.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 3045+7223+6561
28.02.2022 11,047.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7767+9061
31.05.2022 20,645.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7681+6727+9692+5753