דוח תשלומים לספק

שם הספק: קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ מפתח חשבון 30086 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2018 2,633.00 ש״ח
28.06.2018 3,421.00 ש״ח
30.07.2018 129.00 ש״ח
30.09.2018 12,078.00 ש״ח
15.10.2018 543.00 ש״ח
30.11.2018 3,767.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 4149+4232
28.02.2019 5,873.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 5083+151+5330+67
30.04.2019 1,809.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 680+681+682
30.06.2019 16,638.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 1795+971+972+1161+1160

30.08.2019 16,122.00 ש״ח תשלום חשבוניות:2915+2786+2629+2354
31.10.2019 842.00 ש״ח תשלום חשבונית 2970
31.03.2020 2,106.00 ש״ח תשלום חשבונית 309
31.01.2021 2,551.00 ש״ח
30.04.2021 4,210.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 853+529+411