דוח תשלומים לספק

שם הספק: ארגנקום בע"מ מפתח חשבון 30116 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.03.2018 1,266.00 ש״ח תשלום חשבוניות:134935+134627
29.06.2018 3,534.00 ש״ח תשלום חשבוניות 5188+35108
28.06.2018 6,408.00 ש״ח ארגנקום -תש. חן 5401+5688+5870+6051+6054+6196+6263+6317
30.07.2018 1,332.00 ש״ח
31.08.2018 5,362.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 7687+7427+7007+8105
15.10.2018 215.00 ש״ח
30.11.2018 1,803.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 138872+139274
28.02.2019 10,941.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 948+1124+1249
30.04.2019 4,283.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 142288+141870+141715+140405
31.05.2019 468.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 2931+2596
31.07.2019 264.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 143669+143760
30.08.2019 1,254.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 144508+14429+0
31.10.2019 470.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 144851+145078
30.12.2019 228.00 ש״ח
30.11.2020 174.00 ש״ח
30.04.2021 1,389.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 155024+155298
07.06.2021 1,693.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 5607+5512
30.06.2021 757.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 156388+155823
29.12.2021 821.00 ש״ח