דוח תשלומים לספק

שם הספק: גליל ש.ל.ג. חברה לשיווק ומסחר בע מפתח חשבון 30135 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.03.2018 632.00 ש״ח תשלום חשבונית 74514