דוח תשלומים לספק

שם הספק: סופר גרף בע"מ מפתח חשבון 30171 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.08.2019 468.00 ש״ח