דוח תשלומים לספק

שם הספק: י. סמארט סקיוריטי בע מפתח חשבון 30195 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.06.2018 6,921.00 ש״ח סמארט סקיוריטי-תש. חן 12047+12184+2853+262+325+787+920+1998+4130 בניכוי זיכוי מספר -103+92
31.08.2018 9,155.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 5561+7046+7047+6955+7674

בניכוי זיכויים: 185+132+766

15.10.2018 663.00 ש״ח

חשבוניות:7978+2345+2543+3152+5079+5877+זיכוי 160

בניכוי 396 ש"ח בגין 2 חשבוניות ששולמו פעמיים

30.11.2018 510.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 10057+10614+10381
30.12.2018 3,559.00 ש״ח תשלום חשבוניות 11665+11432
30.04.2019 5,868.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 2396+2334+2288+2097+2099+1691+1581+1331+0032+881+838+646

בניכוי 396 ש"ח בגין 2 חשבוניות ששולמו פעמיים

חשבונית 12184 ע"ס 176 ש"ח

חבונית 12047 ע"ס 220 ש"ח

1. בשיק מספר 1270 ליום 31.3.18 ע"ס 20,274 ש"ח

2. בהעברה בנקאית ליום 28.6.18  ע"ס 6,921 ש"ח


31.07.2019 9,568.00 ש״ח תשלום עפ"י כרטסת
30.08.2019 11,826.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 700+5211+885
30.12.2019 12,059.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 8027+7321+1547+1312+1102+5796+
31.03.2020 819.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 531+533+027
30.06.2020 4,047.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 383+1119+1110+1063+1062+113+009+2850+2774

בניכוי חן זיכוי: 006+176+183


29.09.2020 1,497.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 1427+3299+3305+3349+6593+1860

בניכוי חן זיכוי 89

28.02.2021 357.00 ש״ח
30.04.2021 5,663.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 2048+2217+1645+1685

בניכוי חן זיכוי מס 26

בניכוי 357 ש"ח ששולמו בטעות עפ"י תעודת משלוח

07.06.2021 902.00 ש״ח

תשלום חשבוניות: 3288+3230+3300

פחות חן זיכוי 52

30.06.2021 1,755.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 4526+3610
31.08.2021 219.00 ש״ח
29.12.2021 526.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 11013+10955
31.01.2022 2,367.00 ש״ח

תשלום חשבוניות:8101+9210+9261+10375+10427+1653+85

פחות זיכוי 1448

31.05.2022 3,574.00 ש״ח תשלום חשבונית 2170