דוח תשלומים לספק

שם הספק: רינה תעשיות נעליים בע מפתח חשבון 30362 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
30.03.2018 293.00 ש״ח
30.12.2018 293.00 ש״ח תשלום חן 132462