דוח תשלומים לספק

שם הספק: גיל תקשורת מפתח חשבון 30386 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
03.04.2018 17,550.00 ש״ח תשלום חשבונית 23
31.08.2018 13,338.00 ש״ח תש. חן 033
15.10.2018 14,625.00 ש״ח
30.11.2018 14,157.00 ש״ח תשלום חשבונית 042
30.12.2018 15,093.00 ש״ח תשלום חשבונית 44
31.01.2019 18,369.00 ש״ח תשלום חשבונית 47
31.05.2019 18,720.00 ש״ח תשלום חשבונית 56
28.06.2019 16,380.00 ש״ח תשלום חשבונית 058
28.02.2020 12,753.00 ש״ח תשלום חשבונית מס. 75
30.04.2020 5,148.00 ש״ח