דוח תשלומים לספק

שם הספק: ערן נוקריאן דיסקונט מפתח חשבון הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות