דוח תשלומים לספק

שם הספק: אקסלנס קרן השתלמות מפתח חשבון 90021 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות