דוח תשלומים לספק

שם הספק: א ד שיווק והפצה מפתח חשבון 30283 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.05.2019 1,141.00 ש״ח תשלום חשבונית 162143
30.08.2019 4,661.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 165177+163819
31.10.2019 505.00 ש״ח תשלום חשבונית 166712
30.04.2020 12,488.00 ש״ח
31.08.2020 3,250.00 ש״ח תשלום חשבונית 174730