דוח תשלומים לספק

שם הספק: א נ חשבונות אתי מפתח חשבון 30175 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.11.2019 300.00 ש״ח
31.05.2022 1.00 ש״ח