דוח תשלומים לספק

שם הספק: א. מ. תעשיות עץ מפתח חשבון 30239 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות