דוח תשלומים לספק

שם הספק: אדוויס תקשורת בע מפתח חשבון 30105 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.06.2018 3,887.00 ש״ח
31.08.2018 4,224.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 51694+51831
15.10.2018 236.00 ש״ח
30.11.2018 121.00 ש״ח תשלום חשבונית 2512
30.12.2018 628.00 ש״ח תשלום חשבונית 52782
31.01.2019 1,232.00 ש״ח
31.07.2019 3,932.74 ש״ח

תשלום חשבוניות 50991+51000+51059+10199+51151 פחות זיכוי 50168

הוראת תשלום זו מבטלת את הוראת תשלום ליום 30.6.19 ע"ס 5748.63 ש"ח
31.10.2019 6,669.00 ש״ח תשלום חשבונית 5560
30.12.2019 1,518.84 ש״ח תשלום חשבוניות: 23855+23269
31.03.2020 3,294.72 ש״ח תשלום חשבונית 3376
30.06.2020 5,186.03 ש״ח תשלום חשבוניות: 10040+9021
31.07.2020 2,250.35 ש״ח תשלום חשבוניות: 10259+10458+1077211679
31.08.2020 5,043.51 ש״ח תשלום חשבוניות: 13551+13553
30.10.2020 6,207.58 ש״ח תשלום חשבוניות: 5980+6838
30.11.2020 13,546.99 ש״ח תשלום חשבוניות: 19744+18867+18673+21085
28.02.2021 1,383.06 ש״ח תש. חשבוניות: 3380+4139
07.06.2021 1,904.38 ש״ח

תשלום חשבוניות: 5037+7072+6450

פחות חן זיכוי 431

30.06.2021 4,058.54 ש״ח תשלום חשבוניות: 9566+9101+8790+4684
31.08.2021 2,193.87 ש״ח
30.09.2021 1,272.89 ש״ח תשלום חשבוניות: 6347+4492
31.01.2022 2,118.14 ש״ח
31.05.2022 1,143.68 ש״ח תשלום חשבונית 5870