דוח תשלומים לספק

שם הספק: אופיר חממה הדפסות משי בע"מ מפתח חשבון 30232 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות