דוח תשלומים לספק

שם הספק: אופקים נסיעות ו מפתח חשבון 0 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות