דוח תשלומים לספק

שם הספק: אחים וקסמן תעשיו מפתח חשבון 30148 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
28.02.2021 4,598.00 ש״ח תש. חשבוניות: 420+428