דוח תשלומים לספק

שם הספק: אי טי אס טלקום מפתח חשבון 30388 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות