דוח תשלומים לספק

שם הספק: אינוור מפתח חשבון 0 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות