דוח תשלומים לספק

שם הספק: אשר תקשורת מפתח חשבון 30022 הדפסה
תאריך סה״כ העברה הערות
31.03.2020 23,400.00 ש״ח תשלום חשבונית 8974
29.09.2020 3,510.00 ש״ח תשלום חשבונית 9501
30.11.2020 9,360.00 ש״ח תשלום חשבוניות: 9565+9591